نرم‌افزار سیستم اتوماسیون سکسیونر

معرفی و کاربرد
برای کنترل موثر و تصمیم‌گیری صحیح برای انجام مانور در اتفاقات بوجود آمده نیاز به یک نرم افزار اتوماسیون وجود دارد کهبوسیله آن اپراتورها بتوانند خطاها و نقاط بی برق و بار خطوط را مشاهده کنند و با تغییر آرایش کلیدها قسمت معیوب جدا شود و برق رسانی مجدداً آغاز شود.
برای شهرهای کوچک می توان از نرم افزار ساما پرو استفاده نمود که امکان کشیدن خطوط و نمایش اطلاعات و ارسال فرمان های قطع و وصل را فراهم م یآورد و برای اتوماسیون در استا نها نیز شرکت باسط پژوه اقدام به طراحی نرم افزار جامع اتوماسیون توزیع نموده است که در حال حاضر برای آماده سازی فاز قسمت اتوماسیون سکسیونرها روی آن کار می شود. ایننرم افزار تحت وب می‌باشد و امکان استفاده از آن در مناطق نیز وجود دارد.

مشخصات نرم افزار سیستم اتوماسیون سکسیونر

  •  قابلیت فرمان قطع و وصل سکسیونر از راه دور
  •  نمایش وضعیت خطاهای فاز به فاز یا فاز به زمین
  •  نمایش وضعیت کلیدها و تمامی آلارم ها و سیگنالهای مختلف تابلو
  •  نمایش خطوط بر قدار و ب یبرق با رنگ های متفاوت (SLD)
  •  نمایش تمام پارامترهای اندازه گیری شده سکسیونر
  •  امکان نمایش نمودار پارامترهای اندازه‌گیری شده در دوره های مختلف با قابلیت zoom
  • قابلیت گزارش گیری به صورت فایل های TXT یا XLS
  •  نمایش وضعیت سلامت باطری و منبع تغذیه و سیستم شارژ تابلو
  • نمایش انواع آلارم‌ها به صورت پنل مجزا و امکان ریست کردن آنها
  •  نمایش مکان دقیق و موقعیت جغرافیایی سکسیونر در نرم افزار از طریق ارتباط با GPS تابلو